Współpraca

Najważniejszą nowością 2016 roku jest dla nas rozpoczęcie współpracy z hiszpańską firmą Laboratorium Genocosmetics.
Firma ta jest jedną z niewielu na świecie która oferuje klientkom spersonalizowane kosmetyki, stworzone na podstawie badania DNA, określenia tzw. fenotypu i wywiadu przeprowadzonego przez lekarza lub kosmetologa z klientką na temat jej nawyków życiowych.
Przy pomocy metody DNAskin Matrix MappingTM wykonywana jest analiza 9 najważniejszych czynników dermatologicznych mających wpływ na proces starzenia się skóry. Czynniki te to glikacja, wrażliwość, oksydacja, zmarszczki, elastyczność, nawodnienie, długowieczność komórek, fotowrażliwość i pigmentacja.
Na podstawie wykonanej analizy produkowane są 3 bio-inteligentne kosmetyki Genoxage, wytworzone specjalnie dla badanej osoby. Są to krem Essential, intensywne serum i preparat do okolic oczu Eye Contour.
W analizie znajdują się także informacje na temat cellulitu i stanu włosów.
Zapraszamy gabinety do współpracy!
Więcej informacji w menu obok.

O laboratorium

Laboratorium Genocosmetics to hiszpańska firma specjalizująca się w nowych technologiach, dysponujące zaawansowaną wiedzą biotechnologiczną, stosowaną w dermatologii, kosmetologii i dietetyce. Bazujemy na zaawansowanej genetyce, dzięki czemu możemy zaoferować spersonalizowane produkty i usługi, dostosowane do potrzeb indywidualnego klienta. „Twoje DNA, nasza inspiracja”.
Firma Laboratorium Genocosmetics uwzględnia zmiany, jakie zachodzą w społeczeństwie. Zmiany demograficzne, wzrost długości życia, wzrost długości pracy, urbanizacja, socjalizacja, dostęp do wyższej edukacji, modernizacja oraz informatyzacja prowadzą nas do postrzegania życia jako globalnej koncepcji zdrowia, relacji, poczucia własnej wartości, piękna i dobrostanu.
W firmie Genocosmetics Lab, tworząc naszą markę wyjątkowych i unikatowych kosmetyków GENOXAGE, wykorzystujemy Twoje DNA jako podstawę do spersonalizowanej diagnozy stanu Twojej skóry. Następnie opracowujemy usługi i produkty, które są unikatowe, efektywne i dostosowane do Twojej charakterystyki fizjologicznej oraz genetycznej, a także do Twojego stylu życia.
Naszym celem jest przywrócenie i poprawa wewnętrznego piękna Twojej skóry, optymalizacja procesu starzenia oraz Twoja osobista satysfakcja.

Skóra

Skóra to największy organ ludzkiego ciała. To bariera ochronna, która izoluje ciało od środowiska zewnętrznego, chroniąc je i utrzymując jego strukturę, a jednocześnie stanowi środek komunikacji z otoczeniem. Jest to największy organ ludzkiego ciała.
Pozostałe funkcje skóry to utrzymywanie stałej temperatury ciała, odbieranie bodźców dotykowych, bólowych i temperaturowych, absorpcja promieniowania UV oraz synteza witaminy D.
Skóra posiada przydatki takie jak włosy, paznokcie, gruczoły potowe i gruczoły łojowe. Wydzieliny gruczołów zapewniają odpowiednie nawodnienie skóry. Skóra odpowiada za otrzymywanie bodźców ze świata zewnętrznego poprzez leżące w niej zakończenia włókien nerwowych, które doprowadzają impulsy nerwowe aż do ośrodkowego układu nerwowego, gdzie są interpretowane.
Każdy cal kwadratowy skóry zawiera około pięć tysięcy zakończeń czuciowych. Skóra to organ, który pozwala nam odczuwać pieszczoty, gorąco ognia i chłód śniegu. Jednocześnie skóra stanowi lustrzane odbicie naszych uczuć i emocji. Na przykład rumienimy się w zakłopotaniu, kiedy się boimy, występuje tzw. gęsia skórka i pocimy się intensywniej, a to tylko niektóre reakcje emocjonalne, jakie są wyrażane przez naszą skórę. Biorąc pod uwagę powyższe powody, nietrudno zgodzić się z twierdzeniem, że skóra to kluczowy czynnik dla naszego wizerunku. Ponadto, skóra posiada również inne funkcje społeczne. Bardzo ważne jest, aby skóra, szczególnie w widocznych miejscach, była zdrowa i w jak najlepszym stanie.

STRUKTURA SKÓRY

Skóra składa się z 3 warstw: naskórka, skóry właściwej i tkanki podskórnej.
Naskórek to zewnętrzna warstwa skóry, która służy jako bariera chroniąca przed patogenami, stresem oksydacyjnym (światło UV), szkodliwymi związkami chemicznymi, a także zapewnia ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. W naskórku nie ma naczyń krwionośnych – jest on odżywiany wyłącznie poprzez dyfuzję tlenu z otaczającego powietrza. Naskórek składa się głównie z keratynocytów (95%), ale zawiera również inne komórki, takie jak melanocyty, komórki Langerhansa, komórki Merkla oraz komórki zapalne.

Naskórek składa się z 5 różnych warstw:
Warstwa rogowa (Stratum corneum) to najbardziej zewnętrznie położona warstwa naskórka. Składa się z 10 do 30 warstw korneocytów. Za większość barierowych funkcji naskórka odpowiada właśnie ta warstwa, ponieważ działa ona jako przepuszczalna powłoka (kwasowy odczyn pH skóry odgrywa zasadniczą rolę w tworzeniu się tej przepuszczalnej bariery), chroniąca przed czynnikami zewnętrznymi i utratą wody wewnętrznej. Warstwa jasna naskórka (stratum lucidum) znajduje się wyłącznie na dłoniach i podeszwach), warstwa ziarnista (stratum granulosum) oraz warstwa kolczysta (stratum spinosum) to warstwy, gdzie odbywa się porządkowanie lipidów naskórka, połączenie keratynocytów poprzez desmosomy i wytwarzanie ciałek blaszkowatych.Warstwa podstawna (stratum basale) to najniżej położona warstwa naskórka. Komórki podstawne są położone bezpośrednio na błonie podstawnej i tworzą wyraźną granicę pomiędzy naskórkiem i skórą właściwą. Komórki podstawne funkcjonują jako komórki macierzyste – zapewniają ciągłą regenerację naskórka poprzez podziały komórkowe (proliferacja). Nowe, powstałe poprzez proliferację komórki powoli kierują się w stronę warstw zewnętrznych i na tej drodze przechodzą przez kilka etapów rozwoju. W warstwie podstawnej znaleźć możemy również melanocyty, komórki odpowiedzialne za pigmentację.
Skóra właściwa to powłoka skóry znajdująca się pomiędzy naskórkiem i tkanką podskórną. Składa się ona z tkanki łącznej, która pełni rolę ochronną. Skóra właściwa jest zbudowana z fibroblastów, włókien kolagenowych i elastynowych oraz innych cząsteczek strukturalnych. Grubość skóry właściwej wzrasta w okresie dorastania i dorosłości, następnie utrzymuje się na stałym poziomie i powoli spada po osiągnięciu 50 roku życia.
Skóra właściwa posiada dwie warstwy: położoną płytko warstwę brodawkową (stratum papillare) i położoną głęboko warstwę siateczkową (stratum reticulare). Skóra właściwa jest dobrze unaczyniona i, poza swoją zasadniczą funkcją podporową (zapewnioną przez właściwości włókien kolagenowych i elastynowych), odgrywa również istotną rolę w przemianie materii. Skóra właściwa bierze udział w termoregulacji, bliznowaceniu i usuwaniu produktów przemiany materii (poprzez pot, który zawiera mocznik).
Tkanka podskórna to najgłębiej położona warstwa, zawierająca komórki, takie jak fibroblasty, adipocyty i makrofagi. Tkanka podskórna posiada różną grubość, zależną od lokalizacji (np. jest cienka na czole i grubsza na biodrach). Tkanka podskórna stanowi od 15 do 30% całkowitej masy ciała (w przybliżeniu 8 do 20 kg).
Główną rolą tkanki podskórnej jest przechowywanie zapasów energetycznych dla ciała. Warstwa ta łączy się zarówno ze skórą właściwą, jak i strukturami leżącymi pod nią, takimi jak mięśnie i ścięgna. Tkanka podskórna chroni ciało przed uderzeniami i gorącem. Postępująca z wiekiem degeneracja tkanki łącznej powoduje osłabienie tej warstwy i utratę gęstości skóry.

Projekty naukowe

Projekt poznania ludzkiego genomu oraz projekt ENCODE umożliwiły określanie wpływu genów na nasz wygląd zewnętrzny i jego zmiany.

Projekt poznania ludzkiego genomu (HGP) z budżetem równym 280 milionów dolarów został zapoczątkowany przez wydział zdrowia i badań środowiskowych Departamentu Energii USA. Projekt ten skupia wielu naukowców z różnych krajów świata i został ukończony w roku 2003.

Projekt poznania ludzkiego genomu

Przedsięwzięcie to stanowiło wyzwanie naukowe, a jego owoce w postaci nowych technologii i wiedzy mogłyby zagwarantować danemu państwu dominację technologiczną i gospodarczą.
Głównym celem było określenie sekwencji DNA oraz identyfikacja około 20.000-25.000 genów ludzkiego genomu. Wiedza na temat sekwencji zasad DNA może odegrać wielką rolę w badaniach biomedycznych i w genetyce klinicznej, rozwinąć świadomość rzadkich chorób, a także pomóc opracować nowe leki oraz bardziej niezawodne i szybsze metody diagnostyczne. Jednym z najważniejszych zastosowań badań sekwencji DNA jest możliwość poznania molekularnych podstaw chorób genetycznych, dzięki czemu możliwa będzie skuteczniejsza ich diagnoza. Do chorób tych należą między innymi choroba Gauchera, choroba Alzheimera, choroba Huntingtona oraz zespół Marfana.

Dzięki projektowi poznania ludzkiego genomu możliwa jest prenatalna i presymptomatyczna diagnoza niektórych chorób. Rosnąca wiedza na temat podstaw molekularnych niektórych chorób pozwala na diagnozę presymptomatyczną i wprowadzanie działań zapobiegawczych, takich jak zmiana stylu życia i unikanie ekspozycji na czynniki ryzyka. Dzięki nowym rozwiązaniom w technologiach
zapładniania in vitro, możliwa jest teraz diagnostyka preimplantacyjna (PGD).

DNA

DNA to kod życia, który odpowiada za podobieństwo pomiędzy rodzicami i dziećmi oraz wspólne cechy u przedstawicieli tego samego gatunku. W obrębie DNA zawarte są wszystkie informacje genetyczne i plany budowy organizmu każdego z nas, od prostej bakterii do najbardziej złożonych organizmów żywych.

DNA (kwas deoksyrybonukleinowy)

DNA to cząsteczka kodująca instrukcje genetyczne, które odpowiadają za rozwój i funkcjonowanie wszystkich znanych organizmów żywych i wielu wirusów.
Większość DNA znajduje się w jądrze komórkowym. Każda komórka naszego ciała przechowuje kopię tej informacji. Każda cząsteczka DNA zawiera dwie nici nukleotydów, które krzyżują się, tworząc podwójną helisę. Jest to typowy obraz, który przychodzi nam do głowy, kiedy mówimy o DNA.
Nukleotydy to jeszcze mniejsze cząsteczki; istnieją ich cztery rodzaje: adenina (A), tymina (T), cytozyna (C) i guanina (G). Cząsteczki te tworzą nasz kod genetyczny.
Podczas podziału komórkowego informacje genetyczne są organizowane w formie struktur, nazywanych chromosomami. Genomowe DNA jest ciasno upakowane w określonym porządku w strukturach nazywanych genami. Nowe kopie powinny być identyczne, lecz nie zawsze tak się dzieje. Niekiedy, w procesie podziału komórkowego dochodzi do błędów, które są nazywane mutacjami genetycznymi. Wszyscy posiadamy pewne mutacje genetyczne, ale to właśnie ten czynnik sprawia, że różnimy się od siebie. Mutacje niekiedy zapewniają nam przewagę nad innymi osobnikami i przyczyniają się do rozwoju gatunku, ale mogą również powodować choroby i inne negatywne skutki. Jednakże w większości przypadków mutacje nie są szkodliwe.
Komórki ludzkiego ciała zawierają dwa zestawy chromosomów, jeden odziedziczony po matce, a drugi po ojcu. Komórka jajowa matki zawiera połowę z 46 chromosomów, a sperma ojca przenosi drugą połowę z 46 chromosomów. W sumie, dziecko posiada 46 chromosomów. Gen to jednostka dziedziczności oraz region w obrębie DNA, który oddziałuje na pewne cechy organizmu. Określa rozwój, obecność lub brak pewnych cech fizycznych oraz predyspozycje do zachorowania na niektóre choroby pochodzenia genetycznego.
Genetyka (nauka zajmująca się badaniem genów i dziedziczenia) i genomika (dziedzina zajmująca się badaniem wzajemnego oddziaływania genów oraz wpływu środowiska) są bardzo ważne dla naszego zdrowia, ponieważ garnitur genetyczny (genom) jest taki sam we wszystkich komórkach naszego ciała.

Komórki naszej skóry, mózgu oraz serca są różne i to poprzez badanie genomu możemy zrozumieć te różnice. Każdy gen zawiera informacje, konieczne do produkcji pojedynczego białka, które będzie pełnić w komórce wyspecjalizowaną funkcję. Około 20.000 genów w jednej komórce kieruje wzrostem, rozwojem i zdrowiem zwierząt oraz ludzi. Genom to zestaw UNIKATOWYCH genów. Jedynym wyjątkiem są identyczne bliźnięta (jednojajowe).

DNA a skóra i proces starzenia

GENY DETERMINUJĄ 60% WYGLĄDU NASZEJ SKÓRY I WIEKU POSTRZEGANEGO

W najnowszych badaniach zidentyfikowano geny związane z procesem starzenia się skóry.

DNA I SKÓRA

W najnowszych badaniach ustalono wpływ genów na proces starzenia się skóry i określono, że geny wpływają w 60% na wiek postrzegany (czyli to, jak widzą nas inni, pomimo naszego realnego wieku).
Stwierdzono również, że w procesie starzenia się skóry uczestniczy około 1500 genów. Geny te są odpowiedzialne za nawilżanie, teksturę, elastyczność, zdolność przeciwutleniania, ochronę przed słońcem itp.
Wiedza na temat genomu ludzkiego, genomika i proteomika umożliwiają prowadzenie dalszych badań w celu identyfikacji obszarów w naszym genomie, które odpowiadają za różnice osobnicze oraz określenia tych różnic i ich mechanizmów regulacyjnych.
Sekwencje DNA budujące podstawowe jednostki dziedziczności, są nazywane genami. Każdy gen zawiera część, która ulega transkrypcji do RNA oraz część, która jest odpowiedzialna za określanie czasu i miejsca ekspresji.

Informacje zawarte w genach służą do generowania RNA i białek, które stanowią budulec komórek. Są to „cegiełki” wykorzystywane między innymi do konstrukcji organelli komórkowych, regeneracji i ochrony, ale także biorą udział w procesach chemicznych w obrębie skóry, co jest przedmiotem zainteresowania GENOCOSMETIC.
Geny uczestniczą w ekspresji białek, które budują skórę i w procesach, jakie się w niej odbywają (kolagen, elastyna, katalazy, proteoglikany, metaloproteinazy, kolagenazy).
Jako przykład możemy podać geny, które wpływają na naszą skórę i nasz wygląd zewnętrzny.
Jednym z najważniejszych czynników w procesie starzenia się jest nawodnienie, rodzaj produkowanego przez nas kolagenu i wynikająca z niego struktura oraz wygląd naszej skóry. Istnieją różne wariacje w obrębie genów, które produkują kolagen oraz wśród enzymów, które go remodelują (są to kolagenazy i metaloproteinazy). Tylko niewielkie wariacje w obrębie tych genów mogą spowodować produkowanie kolagenu innego rodzaju, na przykład bardziej lub mniej odpornego. Osoby, których geny warunkują tworzenie kolagenu mocniejszego, są predysponowane do posiadania mniejszej ilości zmarszczek niż ludzie, którzy produkują wersję „słabszą” (o luźniejszej strukturze).
Odporność na oksydację i wolne rodniki.
Warianty genetyczne, która produkują potężne enzymy antyoksydacyjne.
Enzymy te są nazywane katalazami i dysmutazami ponadtlenkowymi. Na przykład osoba posiadająca gen kodujący katalazę, może posiadać jego wariację, która jest bardziej odporna na atak wolnych rodników.
Różne odmiany genów kodujących akwaporyny.
Akwaporyny to białka, które tworzą kanały w błonach komórkowych, odpowiadające za regulację poziomu wody w komórce. Zmiany w obrębie akwaporyn wpływają na nawodnienie skóry. Możliwość posiadania silniejszych lub słabszych wersji tych kanałów została wykazana.
Geny związane z fotostarzeniem.
Odkryte w ostatnim czasie warianty genów zapewniają skórze większą odporność na starzenie się pod wpływem ekspozycji na światło słoneczne. Mechanizm, który za to odpowiada nie został jeszcze do końca zrozumiany, ale zdaje się, że jest związany z regulacją stanu zapalnego. Osoby posiadające pewne warianty genów są bardziej odporne na promieniowanie ultrafioletowe słońca i w związku z tym ich skóra starzeje się wolniej niż innych osób, które takiego wariantu nie posiadają.
Zmienność w obrębie nukleotydów – polimorfizm pojedynczego nukleotydu (A, T, C, G) jest uważany za mutację punktową, czyli stanowi prostą zmianę w sekwencji DNA, która stanowi przyczynę zmienności w funkcjonalności białek. Wariacje te mogą wpływać na różnice w naszym wyglądzie zewnętrznym (kolor skóry, kolor oczu, kolor włosów, wzrost itp.), a także na różnice w metabolizmie i funkcjonowaniu naszych narządów wewnętrznych, w tym również skłonność do danego modelu starzenia się.
Badania naukowe wykazały korelację pomiędzy genomem i ekspresją białek w procesie starzenia się skóry.
Porównano ekspresję genów w skórze młodej z ekspresją genów w skórze osób dorosłych, a także różnice pomiędzy wewnętrznym starzeniem się skóry i fotostarzeniem. Najważniejszy wniosek był następujący – fotostarzenie się skóry istotnie przyspiesza proces wewnętrznego starzenia się skóry.
Niektórzy naukowcy stawiali również hipotezy dotyczące mozaicyzmu. Podczas cyklu komórkowego, kiedy materiał genetyczny zostaje skopiowany z komórek macierzystych do komórek potomnych, dojść może do usunięcia, duplikacji i zmian w sekwencji DNA. W ten sposób zmianie może ulec cały zespół genów, czego rezultatem jest obecność odmiennego profilu genetycznego w tej samej linii komórek.
Badania nad indukowanymi pluripotencjalnymi komórkami macierzystymi (iPS) dowiodły, że linie iPS mogą działać jak szkło powiększające dla mozaiki różnic genetycznych w komórkach ciała. Dr. Vaccarino (Yale University School of Medicin), dla którego wyniki tych badań będą miały bardzo ważne konsekwencje w analizie genetycznej twierdzi, że „W naszej skórze ta mozaika jest rozległa i obejmuje przynajmniej 30% komórek skóry, w których dochodzi do usuwania lub duplikacji materiału genetycznego”.

PROCES NATURALNEGO STARZENIA SIĘ

Życie to ciąg nieustannych zmian i również skóra podlega temu prawu. Nasza skóra jest na łasce wszystkich sił, które na nią oddziałują, naszych genów, słońca, pogody i naszych złych nawyków. Możemy jednak podjąć kroki, aby pomóc naszej skórze pozostać zdrową i młodą. Skóra zmienia się wraz z wiekiem. Zauważamy coraz więcej zmarszczek czy plam starczych; skóra jest coraz bardziej sucha. Staje się także coraz cieńsza i traci tkankę tłuszczową, przez co redukcji ulega jej miękkość i gładkość. Wraz z postępującym wiekiem nasza skóra coraz wolniej się regeneruje. Zmiany skórne (zmarszczki, luźna skóra), to najbardziej widoczne oznaki naszego starzenia się.
Starzejemy się i nasza skóra się zmienia, traci naturalną wilgoć i ulega osłabieniu. Spada produkcja kolagenu, głównej struktury wzmacniającej naszą skórę. W efekcie skóra traci swoje napięcie i jędrność.
Zmarszczki to wgłębienia w powierzchni skóry. Stanowią one widoczne oznaki procesu starzenia i występują głównie na twarzy. Istnieją dwie kategorie zmarszczek:
Linie mimiczne to zmarszczki powstałe na skutek ruchów mięśni twarzy. Zmarszczki tego rodzaju występują na czole, pomiędzy brwiami i na krawędziach ust.
Głębokie zmarszczki są związane z obwisłą skórą, utratą napięcia i jędrności. Zmiany wprowadzają różnice w wyglądzie twarzy, widoczne głównie w obrębie szczęki i podwójnego podbródka, a także jako skłonność do powstawania worków pod oczami.
Zmarszczki powstają na różne sposoby, np. przez działanie mięśni – skóra stale się porusza, na skutek ruchów mięśni, które pod nią leżą. Mikroskurcze mięśni przyczyniają się do powstawania linii, ponieważ skóra stale i cyklicznie napina się i rozluźnia.
Zmienność budowy skóry właściwej – proces wewnętrznego starzenia się skóry i starzenie się wywołane przez czynniki zewnętrzne (szczególnie przez słońce) powodują zmiany przyczepności skóry właściwej do naskórka.
Wraz z postępującym wiekiem powierzchnia skóry zmienia się. Spadek naturalnego nawilżania skóry, a także zmiany w aktywności gruczołów łojowych i procesów naprawczych komórek generują istotne zmiany na powierzchni skóry.

Główny element procesu starzenia się skóry to uszkodzenia powstałe na skutek stresu oksydacyjnego naskórka i skóry właściwej. Nasze geny, DNA, środowisko, styl życia i pielęgnacja skóry wpływają na sposób, w jaki skóra się starzeje. Wiedza poparta szybkim działaniem to narzędzie, które pozwala na spowolnienie tego procesu i monitorowanie jego skutków.

OFERUJEMY PRZEŁOM W PIELĘGNACJI SKÓRY

Czy wiedziałaś, że to geny odpowiadają za kolor Twoich włosów, oczu, pigmentację skóry, liczbę zmarszczek i ich głębokość, a także proces starzenia się komórek? Geny odpowiadają za około 60% Twojego procesu starzenia.
Czy chciałabyś otrzymać produkt opracowany przez specjalistów, który jest zgodny z Twoimi genami i aktualnym stanem skóry?
Przyszłość kosmetologii to genetyka
Nadeszła nowa era w kosmetologii. Powstały nowe metody leczenia i regeneracji skóry. To kosmetyki tworzone indywidualnie, dopasowane do pacjenta.
Dotąd wszystkie marki kosmetyczne wytwarzały produkty zawierające składniki aktywne, które miały na celu rozwiązanie specyficznego problemu skórnego, ale nie wszystkich Twoich problemów skórnych. Nadszedł czas na leczenie spersonalizowanymi kosmetykami – prawdopodobnie będzie to oznaczało koniec dla produktów wytwarzanych standardowo.
Wyobraź sobie kompleksowe badanie, polegające na pobraniu próbki z jamy usnej w sposób bezbolesny i poddaniu jej profesjonalnej ocenie. W ten sposób, na podstawie próbki DNA, otrzymasz spersonalizowaną diagnozę.
Wyobraź sobie, że poznasz poziom swojej równowagi hydrolipidowej, strukturę elastyczności tkanki, oksydację – regeneracją wolnych rodników, pigmentację (melanina), tolerancję i wrażliwość skóry, strukturę zmarszczek, patologie dermatologiczne, żywotność komórek i wrażliwość na światło.
Co Ty na to, jeżeli moglibyśmy zaoferować Ci terapię dopasowaną do stanu Twojej skóry pod kątem każdej z wymienionych zmiennych dermatologicznych, wykorzystując produkt o składzie również dopasowanym do charakterystyki Twojej skóry?
Genoxage przygotował dla Ciebie najbardziej efektywny produkt dermokosmetyczny, który upiększy Twoją skórę i spowolni proces starzenia; Genoxage dostarczy unikatowe informacje diagnostyczne – wszystko to dzięki systemowi DNASkin Mapping Matrix TM.
Dbamy o Ciebie.
Inspirujemy się Tobą.
Twój DNA, nasza inspiracja.
Genoxage, Biotechnology Genetics. Pionierska marka. Przyszłość kosmetologii.

Jak to wygląda krok po kroku

Twoja spersonalizowana diagnoza oparta na DNA
Twoje bio-inteligentne produkty Genoxage Dermocosmetic, przystosowane do Twojej osobistej diagnozy, pomogą Ci upiększyć Twoją skórę i spowolnić proces starzenia.

3 kroki do rozpoczęcia terapii

1. POZYSKANIE DANYCH
Aby przeprowadzić diagnozę z systemem DNASkin Mapping MatrixTM należy udać się do wyspecjalizowanego lekarza lub kosmetologa, akredytowanego przez Genoxage, w celu pozyskania próbki komórek z jamy ustnej i wykonania oceny stanu dermatologicznego. Pacjent odpowie wówczas na kilka pytań, dotyczących zmiennych dermatologicznych związanych z jego życiem codziennym.
Twój lekarz lub kosmetolog dokładnie wytłumaczy Ci cały proces. Kiedy zdecydujesz się na przeprowadzenie diagnozy i leczenia, otrzymasz do podpisania formularz świadomej zgody, a specjalista przeprowadzi analizę stylu życia pod kątem dermatologicznym. Następnie specjalista Genoxage wręczy ci produkt „GENOXAGE COMPLEX ACTIVE 5 ACTIONS/4 WEEKS”, który jest konieczny, aby przygotować Twoją skórę do właściwej terapii, przystosowanej do Twojej spersonalizowanej diagnozy. W ciągu 4-tygodniowego okresu uzyskasz dostęp do swojego raportu i będziesz mogła stosować spersonalizowane produkty.
Otrzymasz również dostęp do osobistego konta na naszej stronie internetowej „Genoxage My PRIVATE”. Osobiste konto i hasło umożliwią wyświetlenie stanu analizy, stanu przesyłki, pełnego raportu, uzyskiwanie dodatkowych informacji, a także dodatkowe korzyści.
2. SPERSONALIZOWANA DIAGNOZA
Specjalistyczne laboratoria genetyczne zatwierdzone przez Genocosmetics Lab przeanalizują próbkę DNA z jamy ustnej (pobranie to prosta procedura, która wymaga, aby pacjent nie pił, nie jadł i nie palił przez 30 minut przed pobraniem). Analiza w połączeniu z obserwacją mapy twarzy oraz informacjami na temat nawyków życia codziennego zostaną wykorzystane przez system DNASkin Mapping Matrix® w celu postawienia kompletnej i profesjonalnej spersonalizowanej diagnozy skóry.
3. KOMPONOWANIE PRODUKTÓW
Kompozycja produktów Dermocosmetic GENOXAGE jest oparta na recepturach łączących składniki aktywne o skuteczności dowiedzionej naukowo i jest tworzona na podstawie 9 najważniejszych zmiennych dermatologicznych, Twojego stylu życia oraz bieżącego stanu skóry. Jest to możliwe dzięki spersonalizowanej diagnozie Twojej skóry, przeprowadzonej z użyciem systemu DNASkin Mapping MatrixTM.
W każdym produkcie znajduje się wysokie stężenie aktywnych składników w proporcjach optymalnych dla twojej równowagi hydrolipidowej, struktury tkanki, elastyczności, natlenowania, pigmentacji, tolerancji i wrażliwości skóry, zmarszczek, żywotności komórek, światłoczułości oraz patologii dermatologicznych.
Dzięki spersonalizowanej diagnozie produkty zostaną skomponowane w taki sposób, aby jak najlepiej pasowały do pacjenta i były zawsze gotowe do użycia.
Szacowany czas produkcji Genoxage wynosi 4 tygodnie, począwszy od momentu otrzymania próbek w laboratorium.
Genoxage wyśle gotowy produkt dermokosmetyczny do gabinetu, gdzie była pobrana próbka DNA.
Poza spersonalizowanym produktem Genoxage, otrzymasz również osobistą diagnozę, przeprowadzoną z wykorzystaniem systemu DNASkin Mapping Matrix. Wszystkie te informacje są dostępne na prywatnym koncie (Genoxage My PRIVATE) na stronie internetowej www.genoxage.com. Znajdziesz tu również wiele przydatnych informacji, dotyczących poprawy zdrowia skóry. Pamiętaj, że produkt GENOXAGE zostanie dostarczony w ciągu ok. 4 tygodni od zamówienia.
Ponowne zamówienie produktów Genoxage jest możliwe poprzez tę samą placówkę, gdzie pobierana była próbka. Na Twoim prywatnym koncie Genoxage My PRIVATE znajdziesz również informacje odnośnie diagnozy oraz możesz zadać pytania dotyczące naszych produktów.

Kosmetyki Genoxage

Spersonalizowany zestaw dermokosmetyków Genoxage

Spersonalizowany zestaw dermokosmetyków Genoxage powstał jako efekt selekcji najskuteczniejszych składników aktywnych o o skuteczności dowiedzionej naukowo. Składniki te połączono w taki sposób, aby jak najlepiej odpowiadały potrzebom twojej skóry, określonym dzięki diagnozie z systemem DNASkin Mapping MatrixTM.

Bio-inteligentne dermokosmeceutyki Genoxage

Spersonalizowany program Genoxage obejmuje 2 procedury:
Procedura wstępna: produkt przygotowujący „Cellular Booster Complex 5 actions – 4weeks” został opracowany specjalnie w celu regeneracji, naprawy, nawilżenia, stymulacji, aktywacji oraz odnowienia Twojej skóry. Stosowanie tego produktu przygotuje Twoją skórę na spersonalizowaną terapię. Działanie tego produktu jest uzupełniane mieszanką aktywnych składników, które stymulują i aktywują mechanizmy zapobiegające przedwczesnemu starzeniu, a także redukują zmarszczki oraz linie mimiczne.
Spersonalizowana terapia: stosujemy tu 3 produkty zawierające najbardziej efektywne składniki aktywne, połączone w taki sposób, aby pasowały do układu 9 zmiennych dermatologicznych:

 • Serum Intensive Treatment z antyoksydantami – właściwości ochronne i odżywiające; produkt ten poprawia jędrność, elastyczność i barwę skóry; zapobiega przedwczesnemu starzeniu; chroni przed stresem oksydacyjnym – efektem stosowania tego produktu jest żywa i promienista skóra.
 • Essential Cream – zaprojektowany, aby spełniał wszystkie potrzeby Twojej skóry; receptura obejmuje kombinację aktywnych składników i antyoksydantów; posiada właściwości ochronne i rewitalizujące; zapobiega przedwczesnemu starzeniu, uwalnia mediatory, która neutralizują podrażnienia i przyspieszają fizjologiczną regenerację skóry.
 • Spowalnia tworzenie się głębokich zmarszczek i linii mimicznych. Poprawia elastyczność i barwę skóry. Stymuluje naturalne procesy naprawcze DNA po ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe.
 • Eye Contour – specjalnie dostosowany do potrzeb klienta; zapobiega powstawaniu zmarszczek, przywraca elastyczność i jędrność; zapobiega przedwczesnemu starzeniu. Dzięki najnowszym składnikom aktywnym, efektywnie redukuje worki i cienie pod oczami; efektem stosowania tego produktu jest rozjaśnienie konturu oka.
  (obrazek)

Serum

Biointelligent Serum 30 ml
Wysoce efektywny preparat, który wzmacnia macierz zewnątrzkomórkową, przyspiesza fizjologiczną regenerację skóry, stymuluje naturalne procesy naprawcze DNA, chroni przed stresem oksydacyjnym i utrzymuje optymalny poziom nawodnienia.
(obrazek)

Cellular Booster Complex

5 ACTIONS – 4 WEEKS
Sformułowany specjalnie do odnawiania, naprawy, aktywacji, stymulacji oraz nawilżania skóry w szybki i efektywny sposób. Efekty stosowania tego produktu umożliwiają zastosowanie spersonalizowanego leczenia.
(obrazek)

ESSENTIAL CREAM

Intelligent Bio-Treatment Essential
Spowalnia tworzenie się głębokich zmarszczek i linii mimicznych. Pozytywnie wpływa na stan skóry, jej regenerację, jędrność, elastyczność i barwę.
(obrazek)

EYE CONTOUR CREAM

Intelligent Bio-Intensive Treatment
Sformułowany z wykorzystaniem najnowszych aktywnych składników, które redukują worki i cienie pod oczami, wyraźnie je rozjaśniając.

FAQ (Najczęściej zadawane pytania)

Jakie są zależności pomiędzy starzeniem się i genetyką?
Kilka badań naukowych wskazało, że 60% najważniejszych czynników wpływających na zdrowie naszej skóry i proces starzenia jest determinowanych przez nasze unikatowe DNA.
Nie wszystkie czynniki są natury genetycznej – 40% jest związanych z naszym stylem życia, dietą, otoczeniem, nawykami i miejscem, w którym żyjemy.
Teraz, kiedy badanie naszych predyspozycji genetycznych jest możliwe, możemy pomóc Ci spowolnić naturalny proces starzenia. GENOXAGE umożliwia to dzięki najnowocześniejszej technologii.
Jakie są zalety terapii spersonalizowanej względem terapii ogólnej?
Wkraczamy w nową erę dermokosmetyków, w której produkty nie są już wytwarzane masowo, z wykorzystaniem tych samych składników, które mogą nie być odpowiednie dla sytuacji skórnej danego pacjenta. Specjaliści od dermatokosmetyków wskazują, że indywidualne leczenie i personalizacja to przyszłość kosmetyki – przygotowanie leczenia, które spełnia indywidualne wymagania skóry danego pacjenta oraz wybór odpowiednich składników i połączenie ich w odpowiednich stężeniach.
W jaki sposób możemy spersonalizować zabiegi kosmetyczne?
Kluczem do personalizacji zabiegów kosmetycznych jest przeprowadzenie profesjonalnej indywidualnej diagnozy.
Podstawę stanowi określenie czynników dermatologicznych i ich wpływu na proces starzenia u danego pacjenta. Kompletna diagnoza obejmuje analizę genetyczną, ocenę dermatologiczną oraz ocenę nawyków życia codziennego.
Jakie zmienne należy zbadać, aby przygotować spersonalizowany program leczenia?
Bardzo ważne jest określenie stopnia, w jakim poszczególne czynniki wpływają na stan dermatologiczny skóry, postrzegany wiek i schemat starzenia.

 • równowaga hydrolipidowa
 • elastyczność struktury tkanek
 • natlenowanie – generowanie wolnych rodników
 • pigmentacja – melanina
 • czułość – tolerancja skóry
 • zmarszczki
 • żywotność komórek
 • wrażliwość na światło – proces starzenia się
 • patologie dermatologiczne
W jaki sposób mierzymy zmienne dermatologiczne?
Laboratorium Genoxage opracowało innowacyjny system diagnozy skóry, DNA SkinMatrixMapping, który dokonuje pomiaru czynników genetycznych (próbki z jamy ustnej pobierane w sposób bezbolesny), fenotypowych i związanych ze stylem życia (ocenianych przez specjalistów i na podstawie kwestionariusza). Wszystkie zebrane informacje są przetwarzane w złożonym systemie bioinformatycznym, opartym na sztucznych sieciach neuronowych. System ten jest całkowicie unikatowy i uzyskał 2 patenty w USA.
W jaki sposób opracowywany jest spersonalizowany zestaw produktów Genoxage?
Spersonalizowany zestaw dermokosmetyków Genoxage jest oparty na recepturach, które łączą najlepsze aktywne składniki o skuteczności dowiedzionej naukowo. Składniki te występują w stężeniach odpowiednich dla wymagań danego typu skóry. W jednym produkcie występuje średnio 21 różnych aktywnych składników. W naszych produktach, w zależności od stanu 9 zasadniczych zmiennych dermatologicznych, nawyków życia codziennego i bieżącego stanu skóry, wykorzystujemy do 60% aktywnych składników.
Jakie produkty są stosowane w terapii?
Kompletny program terapii Genoxage składa się z 4 produktów: Preparation Treatment Complex 5 actions/ 4 weeks oraz 3 spersonalizowane produkty, obejmujące krem esencjonalny, intensywne serum oraz krem pod oczy.
Skład każdego z tych produktów zmienia się w zależności od funkcji i miejsca aplikacji, umożliwiając uzyskanie synergistycznego efektu 3 produktów.
Z czego składa się cały proces?
Aby uzyskać informacje na temat spersonalizowanej diagnozy z systemem DNASkin Matrix MappingTM, konieczna jest wizyta u specjalisty Genoxage, który oceni stan skóry, wypełni kwestionariusz nawyków życia codziennego i w sposób bezbolesny pobierze próbki z jamy ustnej.
W tym momencie otrzymasz produkt przygotowawczy, który możesz używać w celu przygotowania skóry do spersonalizowanej terapii. Po 4 tygodniach twoja skóra będzie gotowa, aby w pełni wchłonąć aktywne składniki, jakie otrzymasz podczas procesu terapii.
Po ok. 4 tygodniach otrzymasz kompletny zestaw zabiegowy składający się z serum, kremu pod oczy i kremu esencjonalnego. Otrzymasz także raport z diagnozy dermogenetycznej, najbardziej innowacyjnej i wyczerpującej metody diagnostycznej skóry, opartej na badaniu DNA. W raporcie odnajdziesz również ciekawe porady odnośnie nawyków życia codziennego, diety i pielęgnacji skóry.
Czy każdy może poddać się analizie genetycznej?
Każda osoba, niezależnie od płci, może poddać się analizie genetycznej. Najlepszym wiekiem na takie badanie jest 35 rok życia, kiedy to zaczynają się ujawniać naturalne ścieżki starzenia naszego ciała.
Jest to dobry moment, aby rozpocząć stosowanie środków zapobiegawczych w celu spowolnienia procesu starzenia i poprawy wyglądu skóry.
Czy stan 'genetyczny' naszej skóry może zmienić się w czasie? Czy wobec tego konieczne jest powtórzenie analizy?
Wyniki analizy genetycznej Twojej skóry nie zmienią się, ale zmianie ulegnie wiek, styl życia i czynniki środowiskowe. Wiąże się z tym również zmiana mechanizmów fizjologicznych, które są sterowane genetycznie. Z tego powodu zalecamy, aby powtarzać diagnostykę raz w roku. W ten sposób upewnimy się i zadbamy, aby zawsze stosować odpowiednie środki do zmieniających się okoliczności.
Zmienne dermatologiczne ulegają wahaniom w czasie, również po zastosowaniu spersonalizowanego programu Genoxage.
Co oznacza genokosmetyka?
Genokosmetyka to dziedzina, która zajmuje się najnowszymi osiągnięciami genetyki i proteomiki, w celu wykorzystania ich do określania różnic osobniczych oraz opracowywania innowacyjnych technologii diagnostycznych. Technologie te są następnie wykorzystywane w określaniu najważniejszych zmiennych dermogenetycznych, co pozwala na tworzenie spersonalizowanych strategii zabiegowych.
W taki sam sposób, w jaki geny determinują kolor naszych oczu i skóry, zmianom podlegają również ścieżki procesu starzenia. Kluczowe znaczenie mają tu geny powiązane ze zmiennymi, które warunkują sposób naszego starzenia.
W jaki sposób analizowany jest materiał DNA?
Próbka, pobrana w sposób bezbolesny z twojej jamy ustnej, umożliwia analizę materiału DNA w formacie zakodowanym i anonimowym. W Genomic Research Centers wykorzystujemy najnowocześniejszą technologię analizy DNA, o wysokiej międzynarodowej reputacji. Stosujemy się do międzynarodowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i etyki dotyczącej danych osobowych, co gwarantuje, że Twoja świadoma zgoda na analizę materiału DNA zostanie uszanowana i spełnione zostaną jej postanowienia.

Adresy gabinetów

Pierwszym w Polsce, a nawet w Europie północnej i środkowej autoryzowanym gabinetem wykonującym niezbędne czynności takie jak pobieranie próbek DNA oraz przeprowadzenie odpowiednich wywiadów i analiz w celu wytworzenia spersonalizowanych kosmetyków Genoxage jest

Endermomed Medycyna Estetyczna i Kosmetologia

ul. Łódzka 208B
42-218 Częstochowa
tel. 34 322 33 23
tel. 725 206 132
endermomed@endermomed.pl
www.endermomed.pl

Jest to ośrodek referencyjny, który będzie także przeprowadzał szkolenia dla nowopowstających autoryzowanych centrów Genoxage w Polsce.

Zapraszamy!