DNA to kod życia, który odpowiada za podobieństwo pomiędzy rodzicami i dziećmi oraz wspólne cechy u przedstawicieli tego samego gatunku. W obrębie DNA zawarte są wszystkie informacje genetyczne i plany budowy organizmu każdego z nas, od prostej bakterii do najbardziej złożonych organizmów żywych.

DNA (kwas deoksyrybonukleinowy)

Helice_variablesDNA to cząsteczka kodująca instrukcje genetyczne, które odpowiadają za rozwój i funkcjonowanie wszystkich znanych organizmów żywych i wielu wirusów.
Większość DNA znajduje się w jądrze komórkowym. Każda komórka naszego ciała przechowuje kopię tej informacji. Każda cząsteczka DNA zawiera dwie nici nukleotydów, które krzyżują się, tworząc podwójną helisę. Jest to typowy obraz, który przychodzi nam do głowy, kiedy mówimy o DNA.
Nukleotydy to jeszcze mniejsze cząsteczki; istnieją ich cztery rodzaje: adenina (A), tymina (T), cytozyna (C) i guanina (G). Cząsteczki te tworzą nasz kod genetyczny.
Podczas podziału komórkowego informacje genetyczne są organizowane w formie struktur, nazywanych chromosomami. Genomowe DNA jest ciasno upakowane w określonym porządku w strukturach nazywanych genami. Nowe kopie powinny być identyczne, lecz nie zawsze tak się dzieje. Niekiedy, w procesie podziału komórkowego dochodzi do błędów, które są nazywane mutacjami genetycznymi. Wszyscy posiadamy pewne mutacje genetyczne, ale to właśnie ten czynnik sprawia, że różnimy się od siebie. Mutacje niekiedy zapewniają nam przewagę nad innymi osobnikami i przyczyniają się do rozwoju gatunku, ale mogą również powodować choroby i inne negatywne skutki. Jednakże w większości przypadków mutacje nie są szkodliwe.
Komórki ludzkiego ciała zawierają dwa zestawy chromosomów, jeden odziedziczony po matce, a drugi po ojcu. Komórka jajowa matki zawiera połowę z 46 chromosomów, a sperma ojca przenosi drugą połowę z 46 chromosomów. W sumie, dziecko posiada 46 chromosomów. Gen to jednostka dziedziczności oraz region w obrębie DNA, który oddziałuje na pewne cechy organizmu. Określa rozwój, obecność lub brak pewnych cech fizycznych oraz predyspozycje do zachorowania na niektóre choroby pochodzenia genetycznego.
Genetyka (nauka zajmująca się badaniem genów i dziedziczenia) i genomika (dziedzina zajmująca się badaniem wzajemnego oddziaływania genów oraz wpływu środowiska) są bardzo ważne dla naszego zdrowia, ponieważ garnitur genetyczny (genom) jest taki sam we wszystkich komórkach naszego ciała.

Komórki naszej skóry, mózgu oraz serca są różne i to poprzez badanie genomu możemy zrozumieć te różnice. Każdy gen zawiera informacje, konieczne do produkcji pojedynczego białka, które będzie pełnić w komórce wyspecjalizowaną funkcję. Około 20.000 genów w jednej komórce kieruje wzrostem, rozwojem i zdrowiem zwierząt oraz ludzi. Genom to zestaw UNIKATOWYCH genów. Jedynym wyjątkiem są identyczne bliźnięta (jednojajowe).

Odwiedź stronę producenta: Genoxage_4