Projekt poznania ludzkiego genomu oraz projekt ENCODE umożliwiły określanie wpływu genów na nasz wygląd zewnętrzny i jego zmiany.

Projekt poznania ludzkiego genomu (HGP) z budżetem równym 280 milionów dolarów został zapoczątkowany przez wydział zdrowia i badań środowiskowych Departamentu Energii USA. Projekt ten skupia wielu naukowców z różnych krajów świata i został ukończony w roku 2003.

Projekt poznania ludzkiego genomu

Przedsięwzięcie to stanowiło wyzwanie naukowe, a jego owoce w postaci nowych technologii i wiedzy mogłyby zagwarantować danemu państwu dominację technologiczną i gospodarczą.
Głównym celem było określenie sekwencji DNA oraz identyfikacja około 20.000-25.000 genów ludzkiego genomu. Wiedza na temat sekwencji zasad DNA może odegrać wielką rolę w badaniach biomedycznych i w genetyce klinicznej, rozwinąć świadomość rzadkich chorób, a także pomóc opracować nowe leki oraz bardziej niezawodne i szybsze metody diagnostyczne. Jednym z najważniejszych zastosowań badań sekwencji DNA jest możliwość poznania molekularnych podstaw chorób genetycznych, dzięki czemu możliwa będzie skuteczniejsza ich diagnoza. Do chorób tych należą między innymi choroba Gauchera, choroba Alzheimera, choroba Huntingtona oraz zespół Marfana.

Dzięki projektowi poznania ludzkiego genomu możliwa jest prenatalna i presymptomatyczna diagnoza niektórych chorób. Rosnąca wiedza na temat podstaw molekularnych niektórych chorób pozwala na diagnozę presymptomatyczną i wprowadzanie działań zapobiegawczych, takich jak zmiana stylu życia i unikanie ekspozycji na czynniki ryzyka. Dzięki nowym rozwiązaniom w technologiach
zapładniania in vitro, możliwa jest teraz diagnostyka preimplantacyjna (PGD).

Odwiedź stronę producenta: Genoxage_4